Velkommen til Ulysses Club Norway!


"Grow old disgracefully"

Klubbinfo

Vi er den typiske forening for 40 – 50 åringer som igjen har funnet gleden ved å kjøre motorsykkel, vi legger stor vekt på det sosiale og at vi bruker motorsyklene våre. Vi skal ha så liten administrasjon som mulig og bruke våre midler og tid til å bygge opp Ulysses Club Norway, stiftet 11. september 2005.

Hvis du deler drømmen om å reise utenlands å kjøre motorsykkel, eller på pakketur, så vil du treffe Ulysses medlemmer mange steder; Det startet i Australia i 1983, New Zealand kom etter, så Sør Afrika, Thailand, Singapore, Kina, Shanghai, Canada, Sveits, Tyskland, Østerrike, England, Nederland, USA, Italia...
Det er mer enn 60.000 godt voksne som er med i Ulysses Club!

Se mer informasjon: www.ulyssesclub.org

Sjekk også ut magasinet Riding On og besøk Shop så ser du klubbeffekter.

De norske vedtektene kan fåes ved henvendelse.

Ulysses Club Norway vil bli stiftet med følgende tillegg:

  1. Sørge for et forum for motorsykkel entusiaster fra fylte 40 år og eldre.
  2. Å oppmuntre eldre mc førere til å være aktive, i live, og føle seg bra på en motorsykkel.
  3. Grow old Disgracefully - Eldres Uten Verdighet!
  4. Å publisere og vedlikeholde en medlemsdatabase for samhørighet og vennskap mellom medlemmene.
  5. Å oppmuntre til respekt for andre medlemmer, ikke medlemmer og eiendom, men unngå formelle lover og regler for å styre denne respekt.
  6. Å nyte nasjonal og internasjonal samhørighet med alle Ulysses medlemmer, som har vedtatt dette dokument.